Tuesday, 6 February 2018

Perjantaina ehdimme hieman käydä läpi keskiviikon jännittävää vierailua musiikkiopistolla. 2-luokan oppilas Elli toi viulunsa koululle, ja pidimme yhdessä pienet jousisoitinperhe-esittelyt kaikille 1. ja 2. luokkalaisille.


At the end of the week, on Fri, we had a chance to reflect Wednesdays visit at the Music school a bit. Elli from the 2nd grade brought her violin with her and we held a small introduction of the string instrument- 'family' to all 1st and 2nd graders. 
Wednesday, 31 January 2018
Today we had a special concert at the Music School, especially designed for the 1st and 2nd graders of Koskela School. How privileged we are!

Tänään Koskelan 1- ja 2-luokkalaiset pääsivät tutustumaan Käpylän Musiikkiopiston toimintaan ja tiloihin ihanan, yksinomaan heitä varten räätälöidyn 'Klassikko-klassiset'- konsertin avulla. Kuinka etuoikeutettuja olemmekaan!

Peilisali ja esiintyjätVivaldin KesäSaint-Saensin Joutsen (Koskelan oppilaat kuulivat kotkia, haukkoja, liiteleviä lintuja!)
Griegin Vuorenkuninkaan luolassa neli-, eipäs kun kahdeksankätisesti!Ennen ja jälkeen konserttien oppilaat pääsivät vielä tutustumaan luokkiin ja opiston tiloihin.                              
Ja opiston seinältähän löytyi vielä sen yhden tutun pianokappaleen säveltäjä, van Beethovenin Ludvig!

Iso käsi kaikille esiintyjille! Mahtavaa!

Huge thanks for all the performers!Sunday, 28 January 2018At school the month of January has passed by quickly; in the following I will present some of the key points of the teaching this month and introduce some forthcoming events and themes. 

Tammikuu on hurahtanut ohi kuin varkain; seuraavassa käyn läpi tämän kuun opetusta pääpiirteittäin ja informoin tulevista vierailuista ja opetusteemoista.

With 1st graders the Fri mornings small group has been concentrating on ukuleles- the groups of 4 to 6 have learned the basics and first chord, C. With bigger groups the children 've been studying some basic theory- elements with the help of 5-string kanteles. The teaching is moving forward from basic I (mansikka) and V (mustikka) chords to more complex melody-lines with kanteles (fine motor skills).

This week we started our Finnish folk music period that will last until winter vacation. The weeks theme was sami-people and their music.

Ekaluokkalaiset ovat pienimmissä, 4-6 oppilaan aamuryhmissä saaneet ukulelen perusteet- opetusta, kun taas sitä seuraavien, hieman isompien ryhmien aikana olemme keskittyneet musiikin perusteisiin viisikielisen kanteleen avulla.

Tällä viikolla aloitimme hiihtolomaan asti jatkuvan suomen kansanmusiikin / perinteen jakson. Perjantaina teemana oli saamelaisuus ja saamelainen musiikki.

2nd graders have had the same theory basics with kanteles and as an addition to that an introduction to loops with garage band- application. This week we combined this two; the children were asked to select some percussion loop from the garage bands library and we played 'planeetta- laulu' with the suggested loops with kanteles.

Tokaluokkalaiset ovat tammikuun aikana opiskelleet musiikin perusteita kanteleiden avulla ja tutustuneet luuppeihin garage band- nimisen ohjelman avulla. Tällä viikolla yhdistimme nämä kaksi opittua asiaa ja oppilaiden tehtävänä oli etsiä heidän mielestään sopiva/hauska/mielenkiintoinen luuppi, jolla säestimme sitten kanteleella soittamaamme 'planeetta-laulua'.
Tuesday, 9 January 2018
The last weeks of the semester 2017 were full and busy ones. 

Joulukuu on aina hyvin täyteläinen koululla- viimeiset viikot ovat tiiviitä, ja erilaiset juhlat rytmittävät tavallista kouluarkea.

In the following I will present the whole curriculums for 1st and 2nd graders in a nutshell:

 Seuraavassa käyn läpi tiivistettynä 1- ja 2-luokkalaisten opetussuunnitelmat:

in the 1st grade the curricula includes and supports the basic curricula of elementary school with some extra spices. In addition to basic instruction in music (e.g. intonation, rhythm, structure, aural training), 1st graders will receive instruction in kantele, djembe and they will be able to bild their own longflutes.

Ensimmäisen luokan opetus/toimintasuunnitelma pitää sisällään (koulun omaa opetussuunnitelmaa tukevan musiikinperusteiden opetuksen lisäksi) instrumenttiopetusta kanteleen ja djmeben soitossa. Tämän lisäksi he saavat itse rakentaa pitkähuilun ja kokeilla sen soittamista.

Toisella luokalla uutena opeteltavana instrumenttina on ukulele. Syvennetään kanteleen ja rytmisoitinten hallintaa. Toisella luokalla  tutustutaan jo digitaalisiin musiikinteko-ohjelmiin, ja pyritään hyödyntämään niitä akustisten soitinten kanssa soittaessa.

In the 2nd grade the students advance their skills with kantele and percussions (e.g. djembe or drumkit). In addition to that they learn a new instrument; ukulele. 2nd graders will also become acquainted with digital musicapplications and learn to use them e.g. as a support to learn acoustic instruments.

Tämän lisäksi koululla vierailevat musiikkiopiston orkesterit ja oppilaat konsertoimassa. Konserttivierailuja tehdään myös musiikkiopiston tiloihin. 


Tuesday, 2 January 2018
Uusi Vuosi, uudet kujeet! Onnellista ja menestyksekästä vuotta 2018!

A very happy and successful year 2018 for all!

The last month, December, of the autumn semester was a busy one, the updates are coming, slowly, especially after I've managed to receive all the video material from the Schools official Suomi100-party. 

But soon there will be some sort of a closure updates for the last year;  I will go through my intervention research in detail as well (that can be marked as done also!).

Viime kuun päivitykset uupuvat vielä, palaan hyvin pian asioihin kunhan olen saanut kaiken mahdollisen videomateriaalin juhlasta (Suomi100 1.12.2017) käsiini!  
Sunday, 26 November 2017
With both (1st and 2nd) grader's we've been learning the difference between common time and three-four time signatures with a song from Elina Kivelä-Taskinens Rytmikylvyn Pikkukuplat. The song  includes both of these signatures first introduced apart, and towards the end of the song, combined. 
Kummankin ryhmän, sekä 1. että  2. luokkalaisten kanssa on tällä viikolla keskitytty tasa- ja kolmijakoisen sykkeen eroon. 1- luokkalaisten kanssa on painotettu enemmän liikettä ja koko keholla rytmin hahmottamista, kun taas tokaluokkalaisten kanssa keskityttiin enemmän jo näiden rytmien soittamiseen djembeillä. Osa tokaluokkalaisista osaa jo hienosti soittaa polyrytmisiä rakenteita, mahtava juttu!Monday, 13 November 2017
Ekaluokkalaiset harjoittelemassa Agenttinero- Naru- kappaletta. 
Solisti ja basisti jo mukana!
1st graders 've been rehearsing  Agenttinero- Naru song during the past weeks. We've already come up with a soloist and the 'band' already has a bassist- excellent!